Beste turn(st)ers en ouders,

Eergisteren op de persconferentie van de minister-president is er nog geen groen licht gekomen om onze turntrainingen weer te mogen hervatten. Wij hebben hierbij wel de hoop gekregen dat we wellicht voor de zomervakantie toch weer iets mogen gaan doen. Maar het is nog even afwachten. Zodra wij meer weten over de hervatting van de trainingen zullen wij jullie zo snel mogelijk berichten.

Medio maart zouden wij normaliter de contributie hebben ge-int voor het voorjaar. Wij hebben dat even stopgezet omdat wij ons moesten beraden over het feit dat we nu geen training aan kunnen bieden. Wij zijn echter tot de conclusie gekomen dat wij dit wel moeten doen in het belang van de continuïteit van onze vereniging. De contributie zal daarom ook binnenkort ge-int gaan worden.

De algemene ledenvergadering van 24 maart is ook verschoven tot een nader te bepalen datum omdat wij nog niet weten wanneer we deze mogen houden. Wij proberen dat nog voor de zomervakantie te doen als de situatie het toelaat.

Met vriendelijke groet,

Patrick Vissers
voorzitter GTV Educa Veghel