J A A R G A N G – 1
N U M M E R – 2

Wij Mogen Door!

Aanpassingen Gewenst

Daar is ie dan de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl! Zoals je van ons gewend bent blijven we jullie met regelmaat opde hoogte houden van de ontwikkelingen binnen onzeclub. Vanaf nu echter in een nieuw jasje, passendbij deze tijd.

Het zijn sowieso roerige tijden waarin veel van ons allemaal gevraagd wordt. Corona dwingt ons om stil te blijven staanbij het contact dat we met elkaar hebben. Complimentenhoe deze regels afgelopen periode zijn nageleefd.

Gelukkig kunnen we trainingen blijven geven, zelfs nu deregels nog wat strenger worden. Dit vraagt wel wataanpassingen; vanaf nu is het de bedoeling dat jeomgekleed bij de turnclub komt.

Ouders vragen we om buiten te blijven bij het brengen en ophalen van de sporters. De kleedkamers zijn er om de jasop te hangen.

Educa volgt de regels van Meierijstad en de KNGU, die opde website veelgestelde vragen beantwoord. Wij houden vol!

Sterre, Anouk, Lotte en Juul

Wist je dat naast Constanza ook Sterre is begonnenmet stage lopen bij Educa? Sterre turnt al jaren bijons en is ook al een aantal jaren assistent opmaandag bij Karin. Sinds dit jaar turnt ze zelf nietmeer, maar is wel begonnen aan de opleiding Sporten bewegen. Ze loopt stage op maandag en dinsdag.Daarnaast zijn Anouk, Lotte en Juul begonnen met de assistentencursus via de KNGU. Hier leren zelesgeven aan een klein groepje kinderen. Al onze stagiaires krijgen opdrachten mee om zelf deles voor te bereiden en dit uit te voeren bij deverschillende groepen. We wensen ze heelveel succes de komende periode!

Een Schone Zaal

Om ervoor te zorgen dat er iedere week weer in een schone zaal geturnd kan worden wordt de zaal iedereweek geveegd.

Er zijn al ouders die het laatste deel van de trainingkomen vegen. Wij zijn hier erg blij mee, met dezekleine moeite doe je ons een groot plezier.

Wil je ook je steentje bijdragen? Geef het aan bij Karin en schrijf je in op de lijst.

Voorselectie

Geboren in 2012, 2013, 2014 of 2015 en wil je graag meer turnen in de week?

Kom dan op zaterdag 31 oktober van 13.00u-14.30u meedoen met de training van de voorselectie.

Meer info/aanmelden via karin@educaveghel.nl

Op zoek naar een Nieuwe Turnzaal

Vanaf de oprichting van GTV Educa in 1975 hebben wijjarenlang gebruik gemaakt van de Microhal in Veghel Zuid. Vijf jaar geleden zijn wij met ondersteuning vande gemeente Veghel in Sporthal De Beemd terechtgekomen. We wisten toen al dat ook deze hal op de nominatie stond om gesloopt te worden zodra er een nieuw zwembad zou komen in Veghel. Dat moment komt steeds dichterbij. Wij zijn opnieuw in goedoverleg met de gemeente Meierijstad op zoek naareen nieuw onderkomen. Er zijn wel enkele opties maar daarvan is nog niets zeker. Zodra wij meer wetenzullen we jullie natuurlijk op de hoogte brengen vandit heugelijke feit.

Sinterklaas

Jammer, jammer, jammer!

Omdat er nu nog overal Corona is heeft Sint ons laten weten dit jaar NIET naar Educa te komen. Daarom organiseren we in de week vóór zijn verjaardag speciale Sint en Pietlessen en nodigen we alle kinderen uit om een mooie tekening te maken om de zaal te versieren.

De tekening mag je vanaf 23 november al inleveren. Wie weet laat Sint toch nog iets van zich horen!

Aankondiging Contributie

De leswijzigingen zijn verwerkt, veel nieuwe leden alweeringeschreven. Dat betekent dat de contributie geïnd gaatworden. Bij Educa wordt de contributie 2x per jaar geïnd: in oktober en in maart. Bij inschrijving van nieuwe leden wordt € 8,-. inschrijfgeld in rekening gebracht. De contributie gaat in vanaf de datum van inschrijving en wordt berekent per halve maand. Meerdere uren les per week, betekent ook hogere kosten, op de site staat aangegeven hoeveel dat precies is. De contributie is in verband met Corona niet verhoogd. Wel lijkt het erop dat we voor het tweede opeenvolgende jaar met een negatief saldo zullen eindigen. Het is daarom al in de jaarvergadering aangekondigd: waarschijnlijk wordt de contributie volgend jaar verhoogd. U krijgt hiervan tijdig bericht.

Jaarrooster

H e r f s t v a k a n t i e * | 1 8 t / m 2 5 – 1 0

T e s t t r a i n i n g v o o r s e l e c t i e | 3 1 – 1 0

S i n t e r k l a a s | 2 8 – 1 1 ( v e r v a l t )

N i v e a u d a g 1 * * | 1 2 – 1 2

K e r s t v a k a n t i e * | 2 0 – 1 2 / 0 3 – 0 1

* A l l e l e s s e n v e r v a l l e n

* * V o o r a l l e l e d e n , g e w o n e l e s s e n v e r v a l l e n

Sponsor Kliks, Doe Mee!

Help ons aan meer inkomsten! Zoals jullie misschien weten is onze vereniging aangesloten bij SponsorKliks. Via dezeweg wordt onze vereniging door de leden gratis gesponsord. Toch hebben wij het idee dat er veel meer inkomsten mogelijk zijn dan tot nu toe. Want als ieder lid of supporter van onze vereniging, voordat zij een webwinkel bezoeken, naar onze website gaat wordt het bedrag hoger. Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst https://www.sponsorkliks.com/ te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit bijruim 300 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maargaat er een commissie naar ons. U sponsort dus gratis! Zois sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekkerook! Alvast bedankt.

Colofon

Heb je nog vragen of een leuk idee? Stuur een mail naar info@edcuaveghel.nl