Kleuters

Vanaf 3,5 jaar kunnen kinderen bij ons turnen. Ze beginnen dan in de kleutergroep waar ze kennis maken met de verschillende vormen van bewegen. Op een speelse manier worden ook basiselementen van het turnen geoefend. Op 6-jarige leeftijd stroom je in het nieuwe seizoen of na een vakantie automatisch door naar een van de recreatiegroepen.

Recreatie

Vanaf 6 jaar kun je naar de recreatiegroepen. Deze groepen zijn ingedeeld op leeftijd.
In deze groepen worden de basiselementen van het turnen verder uitgewerkt, en wordt aandacht besteed aan het sámen bezig zijn met sport en spel. Er wordt uitgegaan van  verschillende moeilijkheidsgraden, niveaus genoemd. Elk jaar heeft iedereen twee keer de mogelijkheid om een niveau hoger te komen tijdens de Niveaudagen.

Plusgroep

Deze groep is voor kinderen die wel meer willen leren, maar niet meedoen aan (regionale) wedstrijden. Op zaterdag kunnen zij dan 1 ½ uur extra trainen. Via je train(st)er wordt je voor deze groep gevraagd of kom naar de testtraining (1 of 2x per jaar).

Selectie

In onze vereniging begint iedereen in de kleutergroep of in een recreantengroep. Wanneer een lid tijdens trainingen, clubdagen of testtraining lijkt meer te kunnen dan gemiddeld,  dan wordt deze in overleg uitgenodigd voor een proefles bij de (voor)selectie. De leden van de selectiegroep nemen deel aan regionale en landelijke wedstrijden op verschillende niveaus.

Instuif

Op de laatste zaterdag van elke vakantie
’s ochtends om 10.30u
Let ook op het mededelingenbord bij de ingang van de zaal!

Waar: Laco sporthal De Beemd
Tijd: 10.30u – 12.00u
Kosten:    2,00 per kind

De instuiven zijn voor iedereen, dus ook vrindjes en vriendinnetjes, broertjes en zusjes mogen meekomen (idee: verjaardagsfeestje!)

Speciale Dagen

Per seizoen zijn er drie bijzondere dagen voor alle leden:
Twee keer een Niveaudag en het Jaarfeest.
Voor deze activiteiten krijg je een uitnodiging en wordt altijd gevraagd om jezelf aan te melden.

De Sinterklaas-Instuif

Alleen voor leden tot en met 8 jaar!!!

Sint en zijn Pieten hebben laten weten dat ze ook dit jaar weer op bezoek komen tijdens onze speciale sinterklaasinstuif.

De Niveaudagen

Binnen de vereniging maken we gebruik met een niveausysteem dat vergelijkbaar is met het diplomazwemmen: in plaats van Diploma A, B, C noemen wij het Niveau 1, 2, 3, 4, …. , 10.

Alle leden beginnen in Niveau 1. Tijdens de trainingen, en met name die in de weken voorafgaande aan de turnproeven, worden de onderdelen op het eigen niveau geoefend.

De dag is per niveau ingedeeld en in kleine groepjes laat je in totaal 10 onderdelen zien. Hiervoor krijg je 1 tot max 5 punten. Iedereen krijgt na afloop een diploma en de kinderen die genoeg punten hebben gehaald om het niveau te behalen, krijgen ook een medaille. Het is niet zoals bij het zwemdiploma dat iedereen zeker een medaille haalt.
Na deze dag blijven de kinderen, ongeacht het resultaat, gewoon in hun eigen lesgroep trainen.

Jaarfeest

Elk jaar vieren we in april de verjaardag van Educa. Alle leden worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. Rond een thema wordt een programma opgezet in de vorm van een sport- en speldag, of een dag met verschillende workshops zoals acrogym en variaties op de turnsport.

Een keer per 5 jaar, het lustrumjaar, wordt er tijdens de trainingen door alle groepen apart een demonstratie geoefend op muziek. Tijdens het jaarfeest worden deze dan samengevoegd tot één grote uitvoering voor leden, ouders en familie.
In 2021 vieren we de 46ste verjaardag van Educa.

Turnhaltraining voor Recreanten

Ook dit jaar komt er weer een turnhaltraining voor de recreanten.
De datum staat nog niet vast, maar het wordt ergens in maart.